TOXOTIS SUPER PACKAGE

TOXOTIS SUPER PACKAGE

Μηδενικό Κόστος συμμετοχής

 

Επιχείρηση με αριθμό οχημάτων 30 ή περισσότερα και με κάποια ακίνητα, ελάχιστος αριθμός  4 ακίνητα (οικογ. Στέγη— γραφεία— υποστατικό της επιχείρησης) CAPTIVE INSURANCE PROGRAMME PACKAGE.

Το κόστος ασφάλισης πληρώνεται από χρήματα του ασφαλιζόμενου μια μόνο φορά την πρώτη φορά. Ανανέωση χωρίς επιβάρυνση κόστους ετησίως για πέντε έτη. Ευκαιρία ανανέωσης στην συνέχεια.

Το miden kostos insurance programme  δεν είναι περιουσιακό στοιχείο κάποιας ασφαλιστικής εταιρείας. Είναι εργαλείο για τον υποψήφιο ασφαλιζόμενο ούτως ώστε  να έχει  χορήγηση κάλυψης κόστους ασφάλισης και όχι μόνο στην συνέχεια όταν υπάρχει ενδιαφέρον για χορήγηση .

  1. Μηδέν κόστος πρόγραμμα κοινωνικών ασφαλίσεων.
  2. Μηδέν κόστος ενοικίου πρόγραμμα της επιχείρησης
  3. Μηδέν κόστος πρόγραμμα μηνιαίων δόσεων δανείων
  4. Εγγυημένο μηνιαίο παθητικό εισόδημα

 

Ευκαιρία εγγυημένης διαδικασίας χρηματοδότησης έργου/επέκτασης. Πάντοτε να υπάρχει ελάχιστο ποσοστό από 25% του όλου κόστους έργου.

Σύστημα μηχανισμός εισαγωγών εμπορευμάτων που να πουλά ο επιχειρηματίας στο κόστος όμως να έχει κέρδος κοντά στο 20%. Μόνο για επιλεγμένους αιττητές.

 

Για λεπτομερή πληροφορίες δείτε  www.greek.seisachthia.co.uk

 

Τα πακέτα ΤΟΞΟΤΗΣ προπληρώνονται 72 ώρες πριν, και μετά ή, έκδοση  ασφαλιστικής κάλυψης. Συνήθως εκδύεται κάλυψη εντός της επόμενης μέρας. Δηλ. 24 ώρες.

 

 Midenkostos  insurance programme

  • Μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα
  • Μέσω φιλικών προσώπων που γνωρίζουν το πρόγραμμα.

Αντίγραφα

Α)  Δίπλωμα οδηγού

Β) Στοιχεία προηγούμενων ασφαλιστικών εταιρειών

Γ) Έντυπο ιδιοκτησίας (Τίτλος)

Δ) Μ. Ο.Τ.

Ε) Ταυτότητα οδηγού

Ζ) Πόσα χρόνια χωρίς ατύχημα (αποζημίωσης)

 

Αναφορικά με 1) Το σχετικό έντυπο που υπάρχει στην ιστοσελίδα αποστέλλεται στο  email: info@valueinsurance.eu συμπληρωμένο και υπογραμμένο.

Αναφορικά με 2) το έντυπο διαβάζεται προσωπικά στην εταιρεία συμπληρωμένο και υπογραμμένο.

Πληρωμή γίνεται μέσω τραπεζικής εντολής κατόπιν προσφοράς η κάρτας .