ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΚΕΤΟ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΚΕΤΟ

ΙΧΕ – 1800 ΚΥΒΙΚΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑΣ 8.000 ΕΥΡΩ

 

Ασφαλιστικές εταιρεία Ετήσια ασφάλιστρα και μηδέν κόστος πρόγραμμα

πακέτο Α.1

 

CNP Insurance                           506 Ευρώ

ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική                495 Ευρώ

INTERAMERICAN Insurance       415 Ευρώ

PRIME Insurance                          533 Ευρώ

EUROSURE Insurance                  573 Ευρώ

 

Καλύψεις

 

  1. Αστική ευθύνη
  2. Προστασία αίτησης αποζημίωσης μέχρι 1.220.000 ευρώ
  3. Νομική προστασία
  4. Οδική βοήθεια
  5. Πυρός
  6. Ολική και μερική κλοπή μέχρι 8.000 ευρώ
  7. Ίδιες ζημιές (Μικτή) μέχρι 8.000 ευρώ
  8. Φυσικά φαινόμενα               μέχρι 8.000 ευρώ
  9. Κακόβουλες βλάβες μέχρι 8.000 ευρώ
  10. Νομική συμβουλή

 

Λιγότερο κόστος, όχι λιγότερη κάλυψη.