Συνοπτικη ερμηνεια

Συνοπτική ερμηνεία

Αγαπητέ υποψήφιε συμμετέχοντα στον ιστότοπο

https://valueinsurance.eu/ Αυτός  ο ιστότοπος  δημιουργήθηκε με σκοπό να δοθεί ευκαιρία ,τροφής για σκέψη, για τον απλό πολίτη πώς να κατανοήσει ότι ο ίδιος  αφού υστερεί πρόσβασης στις διεθνείς χρηματοσυνδιαλλαγές, με το μηδέν κόστος ασφάλισης πρόγραμμα, χωρίς ρίσκο δικών του χρημάτων, να επωφεληθεί για να ψάξει, να κατανοήσει, ώστε με τη γνώση  να βασίζεται στη δική του κρίση  από γνώσεις και όχι από υποψίες / καχυποψίες, όπως συμβαίνει όταν δεν υπάρχει γνώση.

 

Πιθανότατα να είναι το κόστος  της πρώτης πράξης  μερικά ευρώ περισσότερα από ότι πληρώσατε στην προηγούμενη ασφαλιστική  υπηρεσία.

Ναι, είναι, όμως κάθε χρόνο να πληρώνεται από δικά σας χρήματα. Στην παρούσα περίπτωση  ,καλείται ο κάθε υποψήφιος  συμμετέχοντας να διαβάσει τα πακέτα επιλογής που όταν διαβάσει, επιλέγει, ή, δεν επιλέγει, μηδέν κόστος ασφάλισης πρόγραμμα.

 

Ανάλογα το τι πακέτο συμμετέχει, είναι και το ανάλογο ποσό χρημάτων

που θα εμβάζετε στη prepaid card  που του εκδίδεται με σκοπό, να πληρώσει την ανανέωση  της ασφάλειάς του  κάθε χρόνο, π.χ. πρόγραμμα.

 

Αν συστήσει τρίτους, επωφελείται κέρδους, βάση των συστάσεων  του,

ως έχει κάθε πακέτο ξεχωριστά.

 

Τα ως άνω είναι ως προς κατανόηση ότι κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει της υπηρεσίες του ιστότοπου https://valueinsurance.eu/ ως δική του επιχείρηση.

 

Κατόπιν εκπαίδευσης (60 λεπτών) η εταιρεία δημιουργεί υποιστοσελίδα σε ανθρώπους με δικό τους χαρτοφυλάκιο, ή, θέλουν να  δημιουργήσουν  δικό τους χαρτοφυλάκιο.

 

  • Όλες οι πράξεις πάντοτε είναι  δια του διαδικτύου και κανείς δεν δικαιούται  είσπραξη χρημάτων  από τρίτους . Η Seisachthia solutions limited δεν έχει εκπροσώπους.

 

  • Το όλο έργο υποστηρίζεται από τον τραπεζικό ορισμό  financial arbitrage

 

Για εκπαίδευση, αίτημα στην διοίκηση στο info@valueinsurance.eu,  επιστολή με συνοπτικό βιογραφικό στην ιστοσελίδα https://valueinsurance.eu/

 

Από τη Διοίκηση