ΠΡΩΤΟ ΠΑΚΕΤΟ

ΠΡΩΤΟ ΠΑΚΕΤΟ

ΙΧΟ 800 ΙΧΕ 1800 ΚΥΒΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2000 πλην Ασφαλιστικές Εταιρείες Ετήσια Ασφάλιστρα και μηδέν κόστος πρόγραμμα

Πακέτο Α.1.

 1. CNP Insurance                                                 348  Ευρώ
 2. ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική                                     320  Ευρώ
 3. TRUST Insurance                                             333  Ευρώ
 4. INTERAMERICAN Insurance                          269  Ευρώ
 5. PRIME Insurance                                             320  Ευρώ
 6. EUROSURE insurance                                     327  Ευρώ

Καλύψεις

 1. Αστική ευθύνη μέχρι 1.220.000 ευρώ
 2. Φροντίδα ατυχήματος
 3. Προστασία αίτησης αποζημίωσης
 4. ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑ
 5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
 6. ΟΔΗΓΗΣΗ ΑΛΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
 7. Οδική βοήθεια
 8. Νομική συμβουλή

Λιγότερο κόστος, όχι λιγότερη κάλυψη