ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΥΠΡΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΥΠΡΟ

Οι παρακάτω  ασφαλιστικές εταιρείες  κατά την άποψή μας  είναι αξιόπιστες  και για αυτό το λόγο, συστήνουμε πελάτες μας  για ασφάλιση αφού αυτό ο πελάτης  ζητά με την συμπλήρωση  αιτήματος. Για κάθε  συμβόλαιο ζητείται να συνοδεύεται  με οδική  βοήθεια, υπηρεσία  από την κατά  περίπτωση ασφαλιστική εταιρεία

Α)        Γενικές Ασφάλειες Κύπρου                               

Β)        Eurosure                                                      

Γ)        INTERAMERIKA

Δ)        TRUST (Για ειδικά προγράμματα άνω των 40 οχημάτων

E) MINERVA

Είναι σχεδιασμένα πακέτα για καλές καλύψεις του ασφαλιζόμενου συνεργάτη στο πρόγραμμα.

Αίτημα διαδικασίας μηδέν κόστος

Απαραίτητα  δικαιολογητικά/αίτημα. Δείτε οδηγίες.