ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Α)      INTERLIFE                                                   

Β)       INTERAMERIKA

Γ)        INTERSALONIKA

Δ)        AIG

Ε)        GROUPAMA

Είναι σχεδιασμένα πακέτα για καλές καλύψεις του ασφαλιζόμενου συνεργάτη στο πρόγραμμα.

 

Εξουσιοδότηση ΥΠΟΙΚ για να ετοιμάσει συγκεκριμένο πλαίσιο στο επόμενο διάστημα

Με γραπτή του ανακοίνωση, ο αναπληρωτής κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παναγιώτης Σεντώνας, γνωστοποίησε τις σημερινές αποφάσεις του Υπουργικού, αναφορικά με τους δανειολήπτες που “απορρίφθηκαν” από το σχέδιο ΕΣΤΙΑ. Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή του ο κ. Σεντώνας αναφέρει πως “Με τη σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, επιβεβαιώνεται η πρόθεση της Κυβέρνησης να στηρίξει τους δανειολήπτες που, ενώ υπέβαλαν αίτηση για ένταξη στο Σχέδιο Εστία και παρόλο που πληρούν τα βασικά κριτήρια εισδοχής σε αυτό, δεν είναι δυνατό να ενταχθούν, λόγω μη ικανοποίησης του κριτηρίου βιωσιμότητας. Δηλαδή με βάση τους όρους του Σχεδίου Εστία δεν θα μπορούν να αποπληρώσουν το δάνειο τους.

Για αυτές τις κατηγορίες δανειοληπτών το κράτος θα σταθεί αρωγός, παρέχοντάς τους στήριξη, μέσω εναλλακτικών λύσεων, όπως μεγαλύτερη απομείωση του ύψους του δανείου τους, μεγαλύτερη συνεισφορά από το κράτος ή συνδυασμός των δύο πιο πάνω, ώστε να μπορέσουν να προστατεύσουν την κύριά τους κατοικία. Προς τον σκοπό αυτό, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών, όπως το αμέσως επόμενο διάστημα ετοιμάσει συγκεκριμένο πλαίσιο πολιτικής για την υλοποίηση σχεδίου που θα καλύπτει τις κατηγορίες αυτές των δανειοληπτών.

Αίτημα διαδικασίας μηδέν κόστος

Απαραίτητα δικαιολογητικά / αίτημα. Δείτε οδηγίες

Επιπρόσθετες ευκαιρίες

Οι συμμετέχοντες στο μηδέν κόστος insurance πρόγραμμα έχουν την ευκαιρία υπηρεσιών στις

 

 

www.greek.seisachthia.co.uk      (Προστασίας του δανειολήπτη και της τράπεζας)

www.seisachthia.co.uk                  Βusiness, your business

 

Τηλέφωνο εργάσιμες ώρες Ην. Βασίλειου: +44 7496 859191

Από 9.30 – 6.00