ΠΑΚΕΤΟ 2 ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΚΕΤΟ 2 ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Προαιρετικές καλύψεις για Ελλάδα

 

Πακέτο  2

 

  1. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων μέχρι 1.220.000

 

  1. Φροντίδα Ατυχήματος.

 

  1. Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

 

  1. Προσωπικό Ατύχημα

 

  1. Νομική προστασία

 

  1. Οδική βοήθεια

 

  1. Θραύση κρυστάλλων