ΠΑΚΕΤΟ 1 ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΚΕΤΟ 1 ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

 1. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων μέχρι 1,220,000

 

 1. Φροντίδα ατυχήματος

 

 1. Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

 

 1. Νομική προστασία

 

 1. Προσωπικό Ατύχημα,

 

 1. Θραύση Κρυστάλλων

 

 1. Οδική βοήθεια

 

 1. Πυρός

 

 1. Κλοπής ολικής και μερικής

 

 1. Ίδιες ζημιές (Μικτή)

 

 1. Καιρικά φαινόμενα