ΠΑΚΕΤΟ ΤΟΞΟΤΗΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΤΟΞΟΤΗΣ

Μηδενικό Κόστος συμμετοχής

 

Μηδενικό Κόστος συμμετοχής

Το πακέτο ΤΟΞΤΗΣ είναι η επιβράβευση των πολύ καλών για την ασφαλιστική εταιρεία πελατών. Αυτοί πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα, να είναι οδηγοί τουλάχιστον για δυο χρόνια και να μην έχουν εμπλακεί σε ατύχημα τα τελευταία δυο χρόνια.

  • Επιλέγοντας το πακέτο τοξότης μέσω του προγράμματος miden kostos ο ασφαλιζόμενος πληρώνει το κόστος ασφάλισης του οχήματος του μόνο για το πρώτο έτος και έχει χωρίς χρέωση τα πέντε (5) συνεχή χρόνια τηρώντας τους εξής όρους.

Α) Ασφάλιση εντός της χρονικής περιόδου των 15 ημερών, δυο άλλα οχήματα δικής του ιδιοκτησίας, ή, άλλου οδηγού, και .

Β) Εντός οκτώ (8) μηνών ασφάλιση ενός ακινήτου, όπως κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης. Σε περίπτωση που θα υπάρξουν περισσότερες συστάσεις για ασφάλιση οχήματος δια του συστήματος miden kostos insurance programme θα υπάρξει και επιπλέον όφελος, ως έχει στο σύστημα FX. που υποστηρίζεται το πρόγραμμα.

  • Έκδοση ηλεκτρονικού κουπονιού αξίας € 30 που εμβάζετε στην Debit   
  • Συμμετοχή σε εκπαίδευση Miden Kostos Loan Monthly Payments System, για τραπεζικά δάνεια.
  • Συμμετοχή σε miden kostos Education Fees System.
  • Συμμετοχή σε Guarantee Project Finance System.

Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο miden kostos Loan Monthly Payments System, miden kostos Education Fee System, Guarantee Project Finance System είναι ο ενδιαφερόμενος να εκδηλώνει το ενδιαφέρον του μέσω επιστολής προς την διοίκηση της ιστοσελίδας επισυνάπτοντας πιστοποιητικά φοίτησης σε ανώτερες σχολές.

Αντίγραφα

Α)  Δίπλωμα οδηγού

Β) Στοιχεία προηγούμενων ασφαλιστικών εταιρειών

Γ) Έντυπο ιδιοκτησίας (Τίτλος)

Δ) Μ. Ο.Τ.

Ε) Ταυτότητα οδηγού

Ζ) Πόσα χρόνια χωρίς ατύχημα (αποζημίωσης)

 

Ο ενδιαφερόμενος  θα ενημερώνεται γραπτώς εντός 15 ημερών και θα έχει συνάντηση με συνεργάτη της ιστοσελίδας, ως προς το ζητούμενο.

Τα πακέτα ΤΟΞΟΤΗΣ προπληρώνονται 72 ώρες πριν  και μετά ή έκδοση ασφαλιστικής κάλυψης.  Συνήθως εκδίδεται κάλυψη εντός της επόμενης  μέρας, δηλ. 24 ὠρες..