ΠΑΚΕΤΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

  1. Αστική Ευθύνη μέχρι 1.220.000 ευρώ

 

  1. Φροντίδα ατυχήματος

 

  1. Προστασία αίτησης αποζημίωσης

 

  1. Ανεμοθώρακα

 

  1. Προσωπικό Ατύχημα

 

  1. Οδήγηση άλλου οχήματος

 

  1. Οδική υπηρεσία

 

  1. Οδική βοήθεια

 

  1. Νομική συμβουλή