ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΚΥΠΡΟ «ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΑ»

ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΚΥΠΡΟ «ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΑ»

 

  1. Αστική ευθύνη τρίτων μέχρι 1.220.000 ευρώ

 

  1. Φροντίδα ατυχήματος

 

  1. Προστασία αίτησης αποζημίωσης

 

  1. Ανεμοθώρακα

 

  1. Προσωπικό ατύχημα

 

  1. Οδήγηση άλλου οχήματος

 

  1. Οδική βοήθεια

 

  1. Ατομική συμβουλή

 

  1. Λιγότερο κόστος , όχι λιγότερη κάλυψη.