ΠΑΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

 

       Α) Υποχρεωτικές καλύψεις

 

Πακέτο  1

 

  • Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων μέχρι 1.220.000 ευρώ
  • Φροντίδα Ατυχήματος
  • Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα