ΠΑΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΑ

ΠΑΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΑ

 

       Α) Υποχρεωτικές καλύψεις

 

  • Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων μέχρι 1.220.000 ευρώ
  • Φροντίδα Ατυχήματος
  • Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα