Πακετο Abundant /Αφθονια

Πακέτο Abundant /Αφθονία

Πληρώσατε  ποτέ τριάντα πέντε  (35)  ευρώ που να ανοίγει ευκαιρία να έχετε δική σας επιχείρηση αρχίζοντας με κέρδος  ως χορήγηση  30 δολ   τον μήνα,  μέχρι αφθονία (μπορείτε να το αυξήσετε σε αφθονία)   ασφαλιζόμενος/συμμετέχοντας,  Ο Α αφού συμμετέχει και έχει κωδικό, εφόσον εντός 15 ημερών συστήσει δυο άλλους τρίτους συμμετέχοντες, έχει πλέον πακέτο Abundant/αφθονία με κόστος  35 δολ.  με ότι κέρδη/δηλ. αφού ήδη συμμετείχε έστω με δυο οχήματα,  προκύπτουν από αυτό στη συνέχεια.

Η χορήγηση του πακέτου  Abundant/αφθονία,  έχει ως εξής:

— Η εταιρεία, του καταθέτει δώρο 300 δολάρια σε ειδική φόρμουλα διαδικασία που του αποφέρει αρχικά μέχρι 10% τον πρώτο μήνα, μετά την εγγραφή που είναι  60  ημέρες από τη σύσταση των δυο οχημάτων/οδηγών. Στην συνέχεια από τον ίδιον εξαρτάται.   Του στέλνεται ενημερωτικό έντυπο πώς να αυξήσει το ποσοστό του 10% χωρίς εκείνος να συνδράμει από δικά του χρήματα σε περισσότερο εισόδημα, βοηθώντας άλλους τρίτους να έχουν εισόδημα. – Μπορεί σε πολύ λίγο χρόνο να είναι εισοδηματίας ακόμα και όταν κοιμάται.

— Στις 60 ημέρες ως άνω αναφέρεται, εκδίδεται προς τον Α  prepaid card με το ποσό 30 δολ. (ποσοστό 10%) κάθε μήνα, χορήγηση/αμοιβή συμμετοχής για χρήση ψώνια σε οιανδήποτε αγορά. Τα 300 δολ. κατατίθενται  δώρο, σε FX πρόγραμμα επειδή συμμετέχει στο μηδέν κόστος ασφάλισης πρόγραμμα.

Η διαδικασία εκπτωτικής  ασφάλισης 50% μειωμένο κόστος για δυο έτη και μειωμένο κόστος, άλλα  τρία έτη ανά έτος, 100% ως χορήγηση δεν επηρεάζεται, αφού συστήσει ένα καινούργιο συνεργάτη (πακέτο),  μέσα σε 90 ημέρες, ή, νωρίτερα.

Ο συμμετέχοντας υποχρεούται να αιτηθεί για ανανέωση 30 ημέρες πριν τη λήξη του συμβολαίου του. Υπάρχει έντυπο στην ιστοσελίδα  www.valueinsurance.eu  και υπάρχει γραφειακό κόστος 25 ευρώ πληρωτέο με το  αίτημα δια της ιστοσελίδας.

Έχει  τρείς  τρόπους απόκτησης κέρδους ο συμμετέχοντας στο πακέτο Abundant/αφθονία  δια της  www.valueinsurance.eu  

Α) Όφελος στη μείωση κόστους ασφάλισης ως προαναφέρθηκε.

Β) Χορήγηση αμοιβή 10% αρχικά από συνεργάτες άλλες εταιρείες/ιστοσελίδες ανεξάρτητες. Δηλ. ανοίγονται  πόρτες.

Γ) Οφέλη από συστάσεις  τρίτων χωρίς να επηρεάζονται τα δικά τους ποσοστά. Οι δυο συστημένοι συμμετέχοντες έχουν την ίδια καθεαυτή ευκαιρία, για τον εαυτό τους. Είναι ή αρχή για πολλά χρήματα Abundant/Αφθονία.  Λίγη  συνεργασιμότητα  χρειάζεται.

  • Αν ασφαλιστεί και ένα ακίνητο, η, άλλο ισάξιο ασφάλιστρο δεν υπάρχει χρέωση των 35 ευρώ συμμετοχής.
  • Ειδικοί σχεδιασμοί για δικτυωτές/ασφαλιστές/λογιστές/γραφεία επαγγελματικά.

—————————————————————————————————————-

Στην παρούσα περίπτωση με την αγορά της υπηρεσίας πακέτο Abundant/Αφθονία εμείς, ως εταιρεία, τοποθετούμε 300 δολ. δηλ. το κέρδος μας και μοιραζόμαστε το κέρδος από το αποτέλεσμα που αποφέρουν τα 300 δολ.