ΜΗΔΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΗΔΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για κάθε καινούργιο αιτητή/συνεργάτη

Αφού αποφασίσει ό υποψήφιος συνεργάτης να ενταχθεί στο μηδέν κόστος ασφάλισης πρόγραμμα, πρέπει να έχει τα ακόλουθα έντυπα έτοιμα, σε φωτοτυπία, ή, πρωτότυπα.

  1. Ταυτότητα
  2. Άδεια οδηγού (κυπριακή/ευρωπαϊκή)
  3. Τίτλο ιδιοκτησίας
  4. Μ. Ο.Τ.
  5. Προηγούμενη ασφαλιστική εταιρεία.
  6. Κάρτα ως χρήση πληρωμής, ή δια του διαδικτύου.

— Επιλέγει δυο ασφαλιστικές εταιρείες από τον πίνακα λίστα ασφαλιστικών εταιρειών, που ή ιστοσελίδα επέλεξε ως αξιόπιστες.

—Διαβάζει τα πακέτα και επιλέγει πακέτο που ο ίδιος βολεύεται. Σε όλα πρόκειται θέμα σύστασης τρίτου, για να επωφεληθεί τα των πακέτων ωφελήματα, και όχι μόνο.

—Δεν ασφαλίζει, η εταιρεία,  ούτε δανείζει, ούτε δέχεται αιτήματα πίστωσης. Η υπηρεσία μηδέν κόστος ασφάλισης δεν είναι περιουσιακό στοιχείο κάποιας ασφαλιστικής εταιρείας. Είναι εργαλείο ως προς μείωση του κόστους ασφάλισης από χρήματα του ασφαλιζόμενου.

Ο ρόλος της ιστοσελίδας είναι διαμεσολαβητικός.  Η εταιρεία δεν εκπροσωπεί κάποια ασφαλιστική εταιρεία. Εκπροσωπεί τον αιτητή, υποψήφιο  συνεργάτη από τη στιγμή που επισκέφθηκε την ιστοσελίδα. Η είσοδος στην ιστοσελίδα είναι η νομική πράξη μεταξύ της ιστοσελίδας και  του επισκέπτη. Η συμπλήρωση εντύπου είναι ή εντολή από τον αιτητή να τον εξυπηρετήσει

Μπορεί ό συμμετέχοντας να συστήνει άλλους τρίτους και να αμείβεται . Δεν   χρειάζεται κάποια ειδική άδεια από κάποιον ελεκτικόν οργανισμό. Το συμβόλαιο ασφάλισης εκδίδεται από μια από τις ασφαλιστικές εταιρείες στον πίνακα. Το συμβόλαιο είναι μεταξύ του ασφαλιζόμενου και της ασφαλιστικής εταιρείας και όχι μεταξύ της εταιρείας μας και του ασφαλιζόμενου. Στην περίπτωση ατυχήματος, που υπάρχει   θέμα αίτησης αποζημίωσης, ή εταιρία όταν  της ζητηθεί, νομική  συμβουλή, είναι χωρίς χρέωση για κάθε ασφαλιζόμενο συνεργάτη.  Τώρα διαβάζει ό υποψήφιος ασφαλιζόμενος τα κείμενα ως εξερεύνηση  για απόκτηση εισοδήματος, περισσότερο ανά πακέτο από ότι έχει ο αδειούχος ασφαλιστής. Στη παρούσα περίπτωση δεν πουλάτε ασφάλιση. Απλά συστήνετε τρίτους στη ιστοσελίδα και αφού ενταχθούν στο πρόγραμμα επωφελείστε από εταιρεία FX. ανάλογα του αριθμού συστάσεων.

Η ιστοσελίδα δέχεται αιτήματα από οδηγούς που έχουν ελάχιστο ιστορικό οδήγησης δυο έτη. Αν όχι να συνοδεύεται το αίτημα του από δυο άλλα αιτήματα ,  είτε μηχανοκινήτου, είτε ακινήτου, μελών της ίδιας  οικογένειας.

— Το πακέτο  Abundant  /Αφθονία είναι προτίμηση σχεδόν κάθε αιτητή.

— Η χρέωση περιλαμβάνει κόστος της ασφαλιστικής εταιρείας και γραφειακή εξυπηρέτηση, καθώς τη δημιουργία υποδομής για εισόδημα πληρωμής για την επόμενη  χρονιά  και στην συνέχεια, χρονιές.

                                                                                  Από την διοίκηση