Ειδικοι τυποι μηχανοκινητων

Ειδικοι τυποι μηχανοκινητων

Ειδικοί τύποι μηχανοκινήτων

ΜΗΔΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Ειδικοί τύποι μηχανοκινήτων. Μηδέν κόστος πρόγραμμα.

* Κινητός γερανός                                                    

* Ασθενοφόρο όχημα                            

* Νεκροφόρα οχήματα                        

* Μηχανήματα χωματουργικών οχημάτων                                                              

* Μηχανοκίνητα οχήματα οδικού καθαρισμού

 

Μία μόνο φορά, 365 ευρώ, από τα χρήματα του ασφαλιζόμενου.

 

Στη λίστα ειδικοί τύποι συνεπάγεται και το γεωργικό τρακτέρ. Στο μηδέν κόστος πρόγραμμα μια μόνο φορά η πρώτη φορά χρέωση είναι 376 ευρώ μαζί γραφειακή υπηρεσία σε όλες τις περιπτώσεις ,χωρίς άλλη χρέωση.

 

  • Οι όροι ασφάλισης πάντοτε θέτονται από επιλεγμένη ασφαλιστική εταιρεία. Το συμβόλαιο ασφάλισης ,όπως στις συνήθη ασφαλιστικές  καλύψεις/συμβόλαια δεν εμπλέκεται άλλος παρά η συγκεκριμένη επιλεγμένη ασφαλιστική εταιρεία. Εμείς δεν είμαστε ασφαλιστική εταιρεία. Εκπροσωπούμε τον  υποψήφιο συμμετέχοντα συνεργάτη, εσάς.
  • Με το αίτημα σας στον ιστότοπο, είναι η μεταξύ  μας εμπορική συνεργασία, ως έχει στον ιστότοπο.
  • Στη περίπτωση που θα χρειαστεί οιανδήποτε επαγγελματική εξυπηρέτηση σε θέματα αποζημίωσης ,είτε από αυτοκινητιστικό ατύχημα, κλοπή, ή, άλλως η Seisachthia Limited uk σε κάθε χώρα που λειτουργεί έχει τις υπηρεσίες  αφού της ζητηθεί από τον ασφαλιζόμενο.

 

Υπάρχει χρέωση διαχείρισης αιτήματος από 50 ευρώ. Όταν ζητηθεί. Η υπηρεσία διέπεται από ασφαλιστικούς  και νομικούς συμβούλους για το δικαιότερο αποτέλεσμα αποζημίωσης  κάθε ξεχωριστής υπόθεσης.

 

Για όλα τα συμβόλαια ασφάλισης από τον ιστότοπο ή  seisachthia solutions limited με την παρούσα δήλωση, καλύπτει κόστος, νομικής συμβουλής όταν υπάρχει ατύχημα, αίτημα αποζημίωσης.

 

Πληροφορίες για χρηματοδότηση αγοράς μηχανοκίνητου με πρόγραμμα μηδέν κόστος δόσης, με ελάχιστο ποσό προκαταβολής 30% του κόστους αγοράς, επικοινωνία info@insouransenow uk . (Financial solutions section).-